На виконання вимог ч.2  ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами) кредитна спілка «СКАРБНИЦЯ»

до укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію:

 

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

1.1.

Найменування : Кредитна спілка «Скарбниця»

Місцезнаходження: 59000, Чернівецька обл., місто Сторожинець, вул.О.Кобилянської,буд.1 Контактний телефон: 03735 2-29-40

Адреса електронної пошти кредитної спілки: ks.skarb.kredit@gmail.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 59000, Чернівецька обл., місто Сторожинець, вул.О.Кобилянської,буд.1

1.2.

Особи, які надають посередницькі послуги - відсутні

1.3.

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 15.06.2004р.

Дата запису: 15.06.2004р.

Номер запису: 1 036 120 0000 000265

1.4.

Інформацію щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 15.06.2004р. № 951

Реєстраційний номер 14100341

Серія та номер Свідоцтва КС №247

Дата видачі свідоцтва 15.06.2004р.

1.5.

Інформацію щодо наявності в кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» АВ № 581584 від 26.12.2011 р. рішення № 3938-Л, строк дії:  04.07.2012р. - 04.07.2017р. 21.07.2015р. розпорядженням № 1783 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг переоформлена на безстрокову.

26.01.2017р. розпорядженням № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» переоформлена на Ліцензію « Діяльність кредитної спілки по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення».  Статус ліцензії: чинна.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Ліцензія «Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» АЕ №288063 від 20.02.2015 р. рішення №278, строк дії: 20.02.2015р. - 20.02.2020 р. розпорядженням № 1784 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг переоформлена на безстрокову.

26.01.2017р. розпорядженням № 163 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ліцензія «Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» переоформлена  на Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме: «Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту». Статус ліцензії: чинна.

1.6.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0 800 505 240, електронна пошта:  nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ - ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):

2.1.

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі - вклад(внесок) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отримані фізичною особою процентів від кредитної спілки за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 %  відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

Збори, платежі та інші витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні.

2.2.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиме ___________________ грн, з яких :

1) _________________ грн. (проценти за користування кредитом)

2) _________________ грн. (розмір наданого кредиту)

3) _________________грн.[1] інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит

ü     страхові та податкові платежі ____ грн.

ü     збори на обов’язкове державне пенсійне страхування ___грн.

ü     біржові збори __ грн.

ü     платежі за послуги державних реєстраторів __ грн.

ü     платежі за послуги нотаріусів __ грн.

ü     платежі за послуги інших осіб__ грн.

ü     інші :_______________________ грн.

У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг[2]

3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

[3]Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення цього строку.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх фактичного повернення за ставкою, встановленою Договором.

Відмова від Договору є підставою для припинення Договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником.

Право на відмову від Договору не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

 

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту  та у разі дострокового повернення кредиту сплатити Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

           Позичальник має право достроково розірвати Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом[4].

3.1.4.

Порядок внесення змін та доповнень до Договору;

Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі.

     Будь-які повідомлення та документи, які Позичальник зобов’язаний надавати Кредитодавцю згідно до умов Договору, повинні бути викладені у письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто (про що Кредитодавцем робиться відмітка) за місцезнаходженням кредитної спілки, яка  зазначена в Договорі.

             Будь - які повідомлення та документи, які надаються Кредитодавцем Позичальнику згідно до умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони надіслані простим або рекомендованим листом або телеграмою (далі – листи) за місцем проживання Позичальника, вказаним у Договорі або надані Позичальнику особисто під підпис. Сторони погодились, що повідомлення та/або документи вважаються отриманими Позичальником на десятий календарний день з дня реєстрації листа та/або рекомендованого листа та/або телеграми у відділенні поштового зв’язку/ телеграфі ( при цьому Позичальник несе ризики отримання таких листів у строк, що перевищує 10 (десять) календарних днів), або в день особистого вручення Позичальнику, вказаний в повідомленнях та/або документах.

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника.

3.2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

3.1.1

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.

3.1.2

Мінімальний строк дії договору :

Мінімальний строк дії договору не застосовується.

3.1.3.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Вкладник має право достроково в будь – який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний письмово подати вимогу до Спілки про свій намір достроково розірвати цей Договір за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору, а Спілка зобов’язана прийняти цю письмову вимогу та її зареєструвати;

2) у разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Вкладника перерахунок процентів провадиться з початку дії Договору, Вкладнику повертається сума Вкладу та виплачуються проценти, нараховані за фактичне користування Вкладом:

- Від 1-го до 36-ти міс. –  2 % річних.

3) за результатами перерахунку процентів, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані грошові кошти. Повернення надмірно отриманих грошових коштів може здійснюватись:

- шляхом їх внесення до каси або на поточний рахунок Спілки;

- шляхом відрахування частини коштів Вкладу, які б мали бути повернуті Вкладнику.

4) Спілка зобов’язана виконати письмову вимогу та повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 10 (десять) робочих днів з дати, вказаної Вкладником як запланованої дати розірвання Договору;

5) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є запланована дата розірвання Договору вказана Вкладником у письмовій вимозі.

3.1.4.

Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Усі зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами, доповненнями або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважається не прийнятою.

Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 робочих днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

3.1.5.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Тип  процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Вкладника.

4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

4.1.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

2.1 Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0 800 505 240, електронна пошта:  nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1

 https://dpss.gov.ua/zahist-prav-spozhivachiv  –  Департамент захисту споживачів ,

тел.: 279-12-70; факс 279-48-83, e-mail: info@dpss.gov.ua 

Цілодобова гаряча лінія - (044) 364 77 80(050) 230 04 28

2.2. Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій  області

Поштова адреса: 58004, м. Чернівці, вул.Сторожинецька,115; офіційний веб-сайт: http://www.consumer-cv.gov.ua/ ; тел. 0372 55-34-09. e-mail:  info@consumer-cv.gov.ua 

2.3. Місцева державна адміністрація: Чернівецька РДА, 58002, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. М.Грушевського, буд. 1, тел: (0372) 55-15-89, веб-сайт: https://bukoda.gov.ua/ 

2.4. Органи місцевого самоврядування: Сторожинецька міська рада, 59000 м.Сторожинець, вул.М.Грушевського, 6, тел: (03735) 2-12-00, e-mail: stor-misk-r@ukr.net 
веб-сайт: http://stor-rada.gov.ua/

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги.

 [1] Вказується за наявності

[2] Для договорів про споживчий кредит на які поширює дію ЗУ «Про споживче кредитування».

[3] Для договорів про споживчий кредит на які поширює дію ЗУ «Про споживче кредитування». Для не споживчих не передбачено.

[4] Для кредитних договорів на які не поширює дію ЗУ «Про споживче кредитування». 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

*Зразки Примірних договорів можна переглянути в актуальній редакції Положення про фінансові послуги КС "Скарбниця". 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки  "Скарбниця"(19.11.2016)......................................

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(24.02.2017).......................................

  

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(10.06.2017)......................................

 

 

 Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(17.01.2020).....................................

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця"(13.05.2021)..................................

 

  

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця" (13.07.2021р.)..................................

 

 

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Скарбниця" (25.10.2021р.)..................................