Кредитна спілка «Скарбниця» створена 19 березня 2001 року як громадська організація.

Перереєстрована, як фінансова установа 15.06.2004 року . Свою діяльність кредитна спілка здійснює на підставі статуту КС «Скарбниця» та її внутрішніх положень, а також Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність кредитних спілок України.

 

 

Членство в Кредитній спілці "Скарбниця"

 

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни, які постійно проживають на території Чернівецької області та мають повну цивільну дієздатність.

 

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

 

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

 

  • подати встановленої форми заяву в центральному офісі КС "Скарбниця";

  • пред’явити паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • одноразово сплатити вступний внесок (25 грн.) та обов’язковий пайовий внесок (50 грн.)

 

Члени кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додадковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, розвиток підприємницької діяльності та інші потреби.

 

Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. 

 

 

Припинення членства у кредитній спілці

Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки. Спостережна рада або правління (у разі делегування йому цього повноваження) повинна розглянути заяву члена кредитної спілки та прийняти рішення про припинення його членства протягом одного місяця з дня подання такої заяви.

 

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки разом із належним доходом після відрахування за заявою члена кредитної спілки його заборгованостей перед кредитною спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок та інші внески в резервний капітал їй не повертаються.
 

Порядок та процедура захисту персональних даних здійснюється згідно Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

 


 

 

  Склад спостережної ради :

 

Серецький Михайло Миколайович   – голова спостережної ради                                              

Івасюк Петро Троянович - заступник голови спостережної ради

Ткачук Валентина Михайлівна  – секретар спостережної ради                                                   

Розлуцька Зоряна Ярославівна – член спостережної ради   

Реус Ярослав Миколайович – член спостережної ради                   

 

Склад ревізійної комісії:

Мітрік Георгій Ілліч –  голова ревізійної комісії

Нестер Володимир Іванович – заступник голови ревізійної комісії

Пантя Іван Георгійович – секретар ревізійної комісії

 

Склад правління:                                                                                                                       

Кушнір Любов Степанівна - голова правління

Корчева Віоліна Василівна – член правління

Косован Ольга Дмитрівна  -  член правління  

 

Склад кредитного комітету: 

Корчева Віоліна Василівна – голова кредитного комітету

Кушнір Любов Степанівна – заступник голови кредитного комітету

Косован Ольга Дмитрівна – секретар кредитного комітету